hề hề có nhẽ hồ sơ gốc mới có 1 số ‘tài liệu’ mà có thể qui kết được cho 1 hay 1 số lãnh tụ

August 4, 2017 4 Comments hề hề có nhẽ hồ sơ gốc mới có 1 số ‘tài liệu’ mà có thể qui kết được cho 1 hay 1 số lãnh tụ, có nhẽ đến tầm Read More

Có ai cho e hỏi Unesco có liên qan tới kem trộn ko mọi người

August 1, 2017 5 Comments Có ai cho e hỏi Unesco có liên qan tới kem trộn ko mọi người.??? Cho e hỏi Kem trộn hay kem trắng da Unesco công nhận là Di sản Read More