So

So

January 1, 2017 10 Comments   So, good bye 2016, welcome 2017. Hope all the best for 2017, more truly and lovely friends, more successes and less tears Read More

Đêm qua ngủ với bà

January 1, 2017 2 Comments Đêm qua ngủ với bà, nằm mơ sinh con gái, đặt tên là Đại Dương. Con bé lanh lợi, đáng yêu lắm, nên tỉnh dậy còn thấy nhớ. Đêm nay Read More